Officiële start aanleg bedrijventerrein De Nieuwe Wetering

Bergambacht “Een bijzonder historisch moment”, noemde burgemeester Arie van Erk de start van het bouwrijp maken van bedrijventerrein De Nieuwe Wetering in Bergambacht.

Samen met de overige leden van het college, Dilia Blok en Jan Vente, kiepte hij een bulldozer zand leeg. De Nieuwe Wetering vormt met ruim tien hectare een uitbreiding van bedrijventerrein De Wetering.

Slag of stoot

De totstandkoming van het plan en het verkrijgen van de benodigde bouwgronden en vergunningen ging niet zonder slag of stoot. Planontwikkelaar Dynamivast uit Ede, aangesteld door ontwikkelingsmaatschappij De Nieuwe Wetering, waarin bouwbedrijf De Langen & Van den Berg, Goudriaan en Jongerius, Adriaan van Erk en Kruiswijk Vlist vertegenwoordigd zijn, heeft de afgelopen jaren heel wat bureaucratische muren moeten slechten.

Teus Oskam, directeur van Dynamivast en voorzitter van de ontwikkelingsmaatschappij, schetste in zijn korte toespraak het verloop: “Eind 2009 gaven we het startsein, maar onderweg hebben we veel meegemaakt. Onvoorziene zaken hebben de nodige problemen veroorzaakt. En dankzij de nieuwe uitvoeringsmaatregelen van de provincie zullen er de komende tijd geen honderden vrachtwagens met zand richting Bergambacht komen, maar zal het bedrijventerrein worden bedolven met blokken tempex.”

Oskam zei te hopen dat eind 2014 de Nieuwe Wetering en de bijbehorende ontsluiting op de rotonde een feit zullen zijn.

Laatste keer

Burgemeester Arie van Erk toonde zich vooral trots en blij: “Dit is met grote zekerheid de laatste keer dat het college van de gemeente Bergambacht een dergelijk grote uitbereiding van een bedrijventerrein zal mee maken.”

Daarmee doelde Van Erk niet alleen op de mogelijkheid dat Bergambacht in de toekomst misschien opgaat in een grote Krimpenerwaardgemeente, maar ook op het feit dat de provincie haar plancapaciteit alleen maar naar beneden toe bijstelt.

“We zijn met de hakken over de sloot”, verklaarde hij zichtbaar opgelucht. “Want”, zo wist Van Erk te melden: “de provincie Zuid Holland is niet alleen op het gebied van bedrijventerreinen, maar ook in de woningbouw en kantoor- en winkelruimte alleen maar aan het afboeken.”

Des te meer bijzonder dat het Bergambacht wel is gelukt om nog een grote uitbreiding te realiseren.

65% van de kavels is inmiddels verkocht. Medio januari zal staalconstructiebedrijf Verdo als eerste met de bouw beginnen.