Woningen op het terrein van voormalige bussenfabriek Den Oudsten

Maatschap Den Oudsten heeft plannen om zo’n 175 woningen te bouwen op het terrein aan de Utrechtsestraatweg waar tot 2003 de bekende stadsbussen van firma Den Oudsten werden gebouwd. Het gaat om een gevarieerd nieuwbouwplan met veel verschillende woningtypen. De ruime en groene opzet sluit goed aan bij het karakter van het naastgelegen Staatsliedenkwartier. Op dinsdag 13 december aanstaande organiseert de ontwikkelaar in samenwerking met de gemeente Woerden en de RUD Utrecht een inloopavond voor omwonenden en andere belanghebbenden.

Op de inloopavond is informatie beschikbaar over de woningbouwplannen en over de saneringsplannen voor de bodem- en grondwaterverontreiniging. Ook is er alle gelegenheid om op de plannen te reageren en vragen te stellen. De avond zal plaatsvinden op het terrein van de voormalige bussenfabriek aan de Utrechtsestraatweg 112a in Woerden. Belangstellenden kunnen vrij inlopen op dinsdag 13 december tussen 19:30 uur en 21:00 uur.

Veel variatie in woningtypen
In het plan zijn veel verschillende woningtypen voorzien, zoals betaalbare woningen voor starters op de (koop)woningmarkt, ruime ééngezinsrijwoningen in diverse prijsklassen, twee–onder-een-kapwoningen en enkele vrijstaande woningen. Ook wordt gedacht aan vrijesectorhuurwoningen en sociale huurwoningen. De gehele woonwijk zal bestaan uit grondgebonden woningen, met uitzondering van de sociale huurwoningen. Deze laatste komen in een appartementengebouw.

Planning
De nieuwe woonwijk zal in twee fases worden gerealiseerd nadat de bestaande gebouwen zijn gesloopt en de aanwezige bodem- en grondwaterverontreiniging is gesaneerd. De verwachting is dat de eerste woningen in 2019 worden opgeleverd.

 

luchtfoto-den-oudsten