Dynamivast ondersteunt van ideevorming
tot en met de realisatie. Wat u wenst.


Het ontwikkelen van plannen en oplossingen. Dat is ons vak en daarin kunnen wij veel voor u betekenen. Wij voeren alle facetten voor u uit die nodig zijn om het resultaat te realiseren wat u verwacht. Soms ondersteunen wij op specifieke onderdelen, soms bij het gehele proces. Wat u wenst. Wij betrekken professionals bij onderdelen van dit
traject waarmee wij in alle fasen maximale kwaliteit garanderen. Van ideevorming tot en met realisatie.

oplossing-risicoanalyse

Haalbaarheid
& risicoanalyse

De specialisten van Dynamivast toetsen uw plannen op haalbaarheid en risicovorming. Een goed vertrekpunt voor weloverwogen keuzes.

oplossing-planvorming

Planvorming
& vergunningen

Indien gewenst regelen wij voor u de planvorming en de aanvraag van alle noodzakelijke vergunningen.

oplossing-aanbesteding

Aanbesteding
& contracten

Het aanbesteden van opdrachten en het formuleren van de juiste contractvorming is een specialisme van Dynamivast die wij graag voor u verzorgen.

oplossing-begeleiding

Proces
begeleiding

De specialisten van Dynamivast weten wat nodig is om voor u de vinger aan de pols te houden tijdens de realisatie ten gunste van een perfect eindresultaat.

oplossing-oplevering

Controle
& oplevering

Controle op de werkzaamheden en beoordeling tijdens de oplevering nemen wij graag voor onze rekening, waarmee wij u ontzorgen.

oplossing-marketing

Marketing
& communicatie

De juiste invulling van de marketing en
communicatie wordt bij projecten steeds
belangrijker. Dynamivast heeft hiervoor
de professionele oplossingen.