Interessante oplossingen voor
uw vastgoedgerelateerde vraagstukken


Vastgoedgerelateerde vraagstukken kunnen zeer divers zijn. Voor projectontwikkeling of
herontwikkeling, voor bedrijfshuisvesting, voor particuliere woningbouw of voor het zoeken naar
de juiste oplossingen voor probleemlocaties. De toegevoegde waarde van Dynamivast is de
ruime ervaring met dit thema. Wij zijn adviseurs die een antwoord hebben en
oplossingen bieden op uw specifieke wensen.


voor-grondpositie

Grondposities

U heeft grond die u wilt verkopen of gebruiken voor ontwikkeling. U zoekt grondposities voor het ontwikkelen van een project of voor (bedrijfs)huisvesting. Met Dynamivast kiest u voor een specialist die vraag en aanbod van grondposities bij elkaar brengt en die u tevens adviseert en begeleidt bij de ontwikkeling en huisvesting.

voor-herontwikkeling

(Her)ontwikkeling

U wilt een nieuwbouwplan ontwikkelen of een bestaand project herontwikkelen. Voor verkoop of voor het invullen van huisvestingsvraagstukken. Dynamivast adviseert, ontwikkeld en heeft inspirerende ideeën die passen binnen het huidige marktbeeld. Wij bieden een totale ondersteuning voor de praktische uitvoering.

voor-gemeenten

Gemeenten

Soms krijgt u als gemeente te maken met een ‘probleemlocatie’. Bijvoorbeeld oude gebouwen in vernieuwde wijken. Dynamivast heeft de expertise en de kennis om met u mee te denken over oplossingen die voor alle betrokken partijen van toegevoegde waarde zijn.

voor-bedrijfshuisvesting

Bedrijfshuisvesting

U zoekt als ondernemer invulling voor een nieuwe bedrijfshuisvesting. De adviseurs van Dynamivast helpen u hierbij. Wij zoeken naar de voor u geschikte locatie en begeleiden u bij het totale traject voor de nieuwbouw.

voor-partwoningbouw

Particuliere woningbouw

U bent op zoek naar een unieke locatie voor een woning op maat. De adviseurs van Dynamivast helpen u hierbij. Wij zoeken naar de voor u geschikte locatie en begeleiden u bij het totale traject voor de nieuwbouw.

voor-woningcorporaties

Woningcorporaties

Hoe vindt u als woningcorporatie de balans tussen klantgericht bouwen en rendement? Dynamivast begeleidt u hierin. Door onze kennis van de woningmarkt zijn wij in staat oplossingen aan te dragen waarmee u deze balans realiseert.