Veel belangstelling voor appartementen in Beverwijk

Op zaterdag 2 februari jl. vond er een succesvolle start van de verkoop plaats. Ruim 150 bezoekers toonden hun interesse in de 36 koopwoningen aan de Zeestraat in Beverwijk.

Geheel in het thema van ‘Het Woontheater’ ontvingen gasten bij binnenkomst een zakje popcorn.

Als 70% verkocht is wordt de bouw naar verwachting in juni 2019 gestart. De oplevering zal 12 tot 14 maanden daarna plaatsvinden.

Kijk voor meer informatie op: www.woontheaterbeverwijk.nl