Officiële start bouw 18 december a.s.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergambacht zal de officiële start verrichten van het nieuwe bedrijventerrein De Nieuwe Wetering.

Met de officiële start handeling zal het college het startschot geven voor het bouwrijp maken van ruim 10 ha. nieuw bedrijventerrein ten Oosten van het bestaande bedrijventerrein De Wetering in Bergambacht. Het nieuwe bedrijventerrein is opgedeeld in ca. 25 kavels met diverse afmetingen.

www.bedrijfs-kavels.nl