De Shelter, Veenendaal


Projectinformatie

Begin 2008 hebben Burgland Projectontwikkeling regio West en Patrimonium woningstichting de locatie ‘De Shelter’ aan de Industrielaan in Veenendaal aangekocht. De huidige bedrijfbebouwing zal ruimte maken voor een ‘maatschappelijke doeleinden centrum’ waarin diverse functies zullen worden opgenomen. Zo bied het plan ruimte aan diverse commerciële ruimten, een breed scala aan zorgvoorzieningen en zorgappartementen. De bovenste lagen van het complex bieden ruimte aan woonzorgappartementen voor senioren met een zorgvraag. Wij verzorgen de gehele ontwikkelings- en projectmanagement in opdracht van de beide initiatiefnemers. Eind 2010 is door het college van burgemeester en wethouders het principe besluit genomen tot medewerking aan de plannen. In 2011 heeft in nauwe samenwerking met de gebruikers en de gemeente veenendaal de uitwerking van de randvoorwaarden plaatsgevonden. In mei 2012 is de bestemmingsplanprocedure opgestart. Het ontwerp zal in het 2e en 3e kwartaal van 2012 verder worden uitgewerkt. De bouwwerkzaamheden zijn op 6 februari 2015 gestart en in juli 2016 is De Shelter opgeleverd.


Plaats

Veenendaal

Straat

Industrielaan 24

Opdrachtgever

Burgland Projectontwikkeling regio West B.V. / Patrimonium woningstichting

Status

Gereed

Project type

Gedelegeerde projectontwikkeling

Programma

Maatschappelijke doeleinden centrum, bestaande uit: 1.500 m2 ruimte voor maatschappelijk gebonden commerciële dienstverlening, 48 zorgunits voor zorgintensieve bewoning, 48 woonzorgunits voor begeleid zelfstandig wonen en ca. 10 woonzorgeenheden voor senioren met een zorgvraag.