Hart van Dirksland


Projectinformatie

Het project Hart van Dirksland heeft een lange geschiedenis. Al vanaf 2004 is er gewerkt aan plannen voor de ontwikkeling van deze schitterende locatie in de oude dorpskern van Dirksland. Nadat in 2009 door de Woningbouwvereniging Dirksland was geconstateerd dat het ontwikkelde plan financieel niet haalbaar bleek te zijn is aan Dynamivast gevraagd te onderzoeken of het mogelijk was een nieuw plan te ontwikkelen wat aansloot bij de behoefte uit de markt en financieel wel haalbaar zou zijn. Deze uitdaging hebben wij aangenomen. Doormiddel van een uitgebreide modellenstudie is onderzocht hoe verschillende woningtypen en centrumfuncties zich ruimtelijk en financieel verhouden. In nauwe samenwerking met de gemeente Dirksland is uiteindelijk door de woningbouwvereniging gekozen voor een model met een grote diversiteit aan functies. In september 2011 is het bestemmingsplan vastgesteld en zijn de omgevingsvergunningen afgegeven. De sloopwerkzaamheden zijn in januari 2012 uitgevoerd. Op 14 juli is door het slaan van de eerste paal met de realisatie van het nieuwbouwplan gestart. De oplevering heeft. in september 2013 plaatsgevonden.


Plaats

Dirksland

Straat

Achterdorp, Burg. De Zaaijerlaan, Kattewacht

Opdrachtgever

FidesWonen

Status

Gereed

Project type

Gedelegeerde projectontwikkeling

Programma

14 starterswoningen, 10 vrijesector koopappartementen, 13 huurappartementen en 1.100 m2 commerciële ruimte.