Ingeborg, Ingen


Projectinformatie

Aan het Woud in het betuwse dorp Ingen en gelegen op schitterende locatie tussen de dorpskern en het buitengebied, was een bouwplan ontwikkeld dat voorzag in de realisatie van 18 appartamenten. Nadat wij opdracht ontvangen hadden om de ontwikkeling ter hand te nemen, zijn wij gestart met een marktonderzoek. Dit heeft er toe geleid dat er is gekozen voor een ander programma bestaande uit 14 eengezinswoningen in twee rijen van 7 woningen. In maart 2012 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.


Plaats

Ingen

Straat

Het Woud

Opdrachtgever

Atriment B.V.

Status

Is afgerond

Project type

Gedelegeerde projectontwikkeling

Programma

14 eensgezins woningen