Bedrijventerrein ‘De Nieuwe Wetering’


Projectinformatie

Aan de N210 in Bergambacht, verzorgen wij de complete planontwikkeling en gronduitgifte van de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein ‘De Wetering’. Het bedrijventerrein beslaat ca. 9 hectare netto uitgeefbaar bedrijventerrein, opgedeeld in ca. 20 bedrijfsbouwkavels. Het bedrijventerrein bied naast een grote diversiteit aan bouw mogelijkheden voor de realisatie van bedrijfsbebouwing in de milieucategorieen 3.1 tot en met 4.2, al dan niet gecombineerd met bedrijfsgebondenkantoorruimte ook bouwkavels voor de realisatie van solitaire kantoorruimte. Het gehele bedrijventerrein zal rechtstreeks op de N210 worden ontsloten waardoor een optimale bereikbaarheid gewaarborgd is. Eind 2011 is gestart met de uitgifte van de bouwkavels. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Onze contactpersoon voor dit project is de heer T. Oskam. Ook kunt u via www.bedrijfs-kavels.nl meer informatie over de beschikbaarheid van de bouwkavels vinden. In september 2012 is gestart met het bouwrijpmaken van de bouwkavels. De ontwikkeling is een initiatief van: Gemeente Bergambacht, Bouw en Handelsmaatschappij Adriaan van Erk B.V., De langen & Van den Berg Vastgoed B.V., Bouw- en aannemingsbedrijf Goudriaan Jongerius B.V. en Onroerendgoed Maatschappij Vlist B.V.


Plaats

Bergambacht

Straat

N210 Bergambacht/Schoonhoven

Opdrachtgever

Ontwikkelingsmaatschappij 'De Nieuwe Wetering' B.V.

Status

In ontwikkeling / In verkoop

Project type

Gedelegeerde projectontwikkeling, verkoop

Programma

ca. 9 hectare netto uitgeefbaar bedrijventerrein verdeeld over ca. 20 bedrijfsbouwkavels