Den Oudsten terrein, Woerden


Projectinformatie

Nadat in 2003 bussenbouwer Den Oudsten failliet ging wordt de locatie aangeboden voor herontwikkeling. Maatschap Den Oudsten verwerft de locatie en ontwikkeld een woningbouwplan. Na intensief lobby werk binnen de gemeente en diverse belangen organisaties is in maart 2012 door de gemeenteraad besloten het gebied inclusief bedrijventerrein Breeveld, in eigendom bij de gemeente, te ontwikkelen. In augustus 2013 is door het college van B en W het masterplan goedgekeurd. De ontwikkeling zal gefaseerd plaatsvinden.

U kunt zich inschrijven via ons, info@dynamivast.nl en/of telefonisch 0318-621415. Bij uw inschrijving kunt u ook aangeven naar welk woningtype uw voorkeur uit gaat.

 


Plaats

Woerden

Straat

Utrechtsestraatweg

Opdrachtgever

Maatschap den Oudsten

Status

Is afgerond

Project type

Gedelegeerde projectontwikkeling

Programma

6,5 ha gemengd gebied voor wonen en werken